Kategoriler

Etüt Ortamı

* Okulumuzda hergün 09:10-16:20 saatleri arasında 40 saatlik bir ders progmanı uygulanmaktadır. Ayrıca hergün 16:30-17:50 saatleri arasında etüt çalışmaları yapılmaktadır.

* Etütlerde sınıf branş öğretmenleri konu tekrarı yapıp öğrencilerin eksikliklerini tamamlamaktadır

* Ödevini yapmayan öğrenciler ceza etütüne bırakılıp, ödevleri yaptırılmaktadır.

* Deneme ve yazılı sonuçlarına göre konu eksiği olan öğrenciler zorunlu olarak etüt çalışmalarına bırakılmaktadır.

* Öğrencilerimizi isteğe bağlı olarak da etüt çalışmalarına katılabilirler..