Duyurular

Satranç Turnuvamız Başladı. | 07.03.2016

Yeni Nefes Kolejinin Öğrencilerinin Katılacağı Satranç Turnuvası Başladı.

MÖ 2000'li Yıllardan İtibaren Oynandığı Düşünülen Satranç Oyunu, Dünyada Binlerce İnsanın Oynadığı En Yaygın Oyunlardandır.

Yeni Nefes Koleji Örencilerinin de Yüzyıllardır Oyanan Satranç Oyununu Öğrenmesini, Satranç Oynamayı Bilenlerin de Geliştirmesini Önemsiyoruz.

Bu Amaçla Satranç Turnuvasını Başatmış Bulununyoruz.

Satranç Turnuvasınında Derece Yapan Öğrencilerimizden

Birinciye Tablet,

İkinciye Akıllı Kol Saati,

Üçüncüye de Kulaklık Hediye Edilecektir.

Turnuvaya Katılım Sağlayan Öğrencilerimizin Tamamına da Sertifika Verilecektir.

Öğrencilerimize Başarılar Diliyoruz.

 

Uzmanlar Satranç Oynamanın Faydalarını Şöyle Sıralamaktadır.

·         Geometrik düşünce yapısını geliştirir.

·         Görsel zekayı geliştirir, Görsel hafızayı kamçılar,

·         Zamanı kullanmayı öğretir

·         Sabırlı olmayı öğretir.

·         Merkezi düşünce yapısını aşılar

·         Özgüveni artırır

·         Tüm dikkatini bir yerde toplamayı öğretir, kişi uzun süre satranç oynamışsa eğer dikkati toplama bir alışkanlık haline gelmiştir.

·         Satranç oyuncusunun derslere karşı ilgisi artar, ders konularını daha iyi anlar ve kavrar. Bilimsel düşünme yeteneğinin temelleri satranç oyununda vardır. Hipotez kurmayı satranç oyunundaki kurguları ile geliştirir, araştırma yapmayı aşılar ve yaptığı araştırmaların sonuçlarını değerlendirmeyi öğretir.

·         Plan yapma, muhakeme gücünü artırır aynı zamanda bunların ne kadar önemli olduğunun kavranmasını sağlar.

·         Pratik yapmanın önemini kavratır.

·         Satranç tam olarak kullanıldığında iyi bir düşünme sistemi üretir.

·         İyi satranç oynamakla, üç boyutlu, sayısal ve  idari yetenekler arasında belirgin bir korelasyon vardır. Bu korelasyonu sağlamak sadece bir iki yeteneğin sonucu değildir, bu çoğunlukla tahta başında elde edilen birçok yetenekle olur. Satranç bireyin, bütün yeteneklerini kullandığı bir oyundu.

·         Satranç Bireyin sayısal ve sözel yetenekleri belirgin düzeyde artırır.

·         Oynamak üzerine kurulmuş bir öğrenme ortamı öğrencilerin öğrenmek üzerine olan tutumları üzerinde pozitif etkileri olur.

·         Reflekslerin gelişmesini sağlar

·         Matematik ve hesap yeteneğini artırır.

·         Satranç oynayanların okuma yetenekleri belirgin bir şekilde arttırdığını kesin bir şekilde ortaya koymuştur.

·         ilkokul öğrencilerinin yüksek dereceli oyuncuların arasında yer alması halinde, bu çocuklarında yetişkinler kadar karmaşık problemlerin üstesinden gelebileceği sonucuna kolaylıkla varılır..

·         Yeni dostluklar kurmayı sağlar, öyle ki bu dostluklar birçok sosyal davranışla elde edilen dostluklardan daha sağlam temeller içerir, Sosyal bir kimlik sağlar bu sayede  sosyal yaşamının zenginleşmesine yardımcı olur.

·         Toplum içinde yaşamak için gerekli ve uyulması gereken temel kuralları hızlı kavramayı ve bu kurallarla birlikte yaşamayı benimsetir, Oyun içinde Kurallara uymayı, dostça oynamayı, kaybetmeyi kabullenmeyi, kazananı kutlamayı öğretir.

·         Kendini daha iyi tanımayı öğretir, Eksikliklerini tespit eder ve bu eksiklikleri tamamlama düşüncesini ve bunun  için uğraşı artırır.

·         Hayal gücünü artırır, Hep yeni hedefler aramayı aşılar,  bu yeni hedefleri başarıya dönüştürmek için çabayı ve motivasyonu artırır.

·         Sistemli ve disiplinli çalışmayı öğretir, Bu sayede başarı keyfini yaşatır, olumsuzluklar karşısında daha dirençli bir kişilik sağlar. Başarısızlıkları başarıya dönüştürmenin formüllerini bulmayı öğretir

·         Mücadeleci bir ruh kazandırır. Olaylar karşısında daha dirayetli olmayı sağlatır.

·         Olaylar karşısında hızlı ve doğru düşünebilmeyi sağlar, Yaşanan durum karşısında doğru yorumlar yapabilmeyi geliştirir

·         Olgun bir kimlik ve kişilik kazandırır ve kişinin bu yönünü daha da geliştirmesini sağlar

·         Alt Beyin ve Üst Beyin arasındaki korelasyonu arttırır.

·         Vücutta nöronların ileti hızını belirgin derecede artırır.

·         Cesaret aşılar

·         Kazanmak için Tek bir yolun olmadığını öğretir.

·         Öğrenme yeteneğini artırır, Öğrenmek istediği konuyu araştırmayı öğretir , konuları ezberlemek yerine temel mantığı bulmayı öğretir.

·         Başarısızlıklar karşısında yılmamayı, başarı için daha da çok çalışmanın gerekli olduğunu öğretir.

·         Her başarı yeni bir başarının işaretçisidir. Satranç oyuncusu oyunlarında kazanma duygusunun verdiği haz gibi hayatta da başarının tadını alan bir kişinin davrandığı gibi daha yeni başarılara imza atma isteğini kamçılar.

·         Ödül ve ceza kavramını pekiştirir. Oyun sırasında yapılan doğru hamlelerin ona büyük ödüller getireceğini bilir, yapılan kötü hamlenin ise ona pahalıya mal olacağını bilir, Toplumda da davranışların benzer şekilde ödül ve cezalarla karşılandığını bilir ve buna çok kolay adapte olur.

·         Rekabet duygusunu geliştirir. Rekabet ilgiyi arttırır, zihinsel dikkati yükseltir, yüksek seviyelerdeki başarıyı ortaya çıkarır.

·         Satranç çocukları daha zekasını gelişimine katkıda bulunur.